El senglar a Catalunya

Portal per conèixer l’estat de les poblacions de senglar a Catalunya a través dels 22 observatoris de seguiment i bones pràctiques per prevenir conflictes amb l’espècie