Guia de
mesures

Els danys causats per mamífers de la fauna salvatge, i especialment per al senglar són un conflicte emergent, agreujat per l’expansió de les poblacions d’aquesta espècie durant els darrers anys. Els conflictes més importants que causa el senglar, i altres ungulats salvatges, són els següents:

  • Danys a conreus, pastures i altres recursos agraris
  • Danys a reforestacions i plantacions en actuacions de restauració ecològica
  • Danys a elements de la biodiversitat en espais naturals
  • Accidents causats per ungulats en carreteres
  • Altres conflictes en infraestructures de transport
  • Conflictes per entrada de senglars en zones urbanes

A continuació s’inclou la descripció de mesures aplicables per reduir els conflictes causats per senglar en l’àmbit rural, àrees de conreus, pastures, reforestacions, zones urbanes, equipaments esportius o infraestructures.

Les mesures descrites en format de fitxa s’han classificat segons el seu àmbit d’aplicació, espècies objectiu, tipologia de mesura i si els seus efectes són temporals o permanents:

Fitxes descarregables en PDF

01 - Tancaments perimetrals Àmbit d'aplicacióUrbanitzat
Agroforestal
Infraestructures
Espècies objectiuSenglar
Altres espècies
Tipus de mesuraExclusió EfectePermanent
02 - Reforços per a tanques ja existents Àmbit d'aplicacióUrbanitzat
Agroforestal
Infraestructures
Espècies objectiuSenglar
Altres espècies
Tipus de mesuraExpulsió EfectePermanent
03 - Tancats elèctrics Àmbit d'aplicacióAgroforestal
Infraestructures
Espècies objectiuSenglar
Altres ungulats
Tipus de mesuraExclusió
Expulsió
EfectePermanent o temporal
04 - Dispositius dissuassius olfactoris Àmbit d'aplicacióUrbanitzat
Agroforestal
Infraestructures
Espècies objectiuSenglar
Altres ungulats
Tipus de mesuraExpulsió EfecteTemporal
05 - Dispositius acústics Àmbit d'aplicacióAgroforestal
Infraestructures
Espècies objectiuSenglar
Altres espècies
Tipus de mesuraExpulsió EfecteTemporal
06 - Captura amb paranys Àmbit d'aplicacióUrbanitzat
Agroforestal
Infraestructures
Espècies objectiuSenglar Tipus de mesuraExtracció EfectePermanent
07 - Captura amb teleanestèsia Àmbit d'aplicacióUrbanitzat
Infraestructures
Espècies objectiuSenglar
Altres espècies
Tipus de mesuraExtracció EfectePermanent
08 - Gestió de vegetació i zones verdes Àmbit d'aplicacióUrbanitzat
Infraestructures
Espècies objectiuSenglar Tipus de mesuraGestió
d’hàbitat
EfectePermanent
09 - Adaptació de mobiliari urbà Àmbit d'aplicacióUrbanitzat
Agroforestal
Espècies objectiuSenglar Tipus de mesuraGestió d'hàbitat EfectePermanent
10 - Adaptació de menjadores per a gats Àmbit d'aplicacióUrbanitzat Espècies objectiuSenglar Tipus de mesuraGestió
d’hàbitat
EfectePermanent
11 - Normativa i sensibilització ciutadana Àmbit d'aplicacióUrbanitzat Espècies objectiuSenglar Tipus de mesuraComunicació EfectePermanent o temporal

Us podeu descarregar la Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures al següent enllaç:


Guia de mesures