Alertes i altra
informació

La Pesta Porcina Africana (PPA) és una malaltia que afecta als suids, tant senglars com porcs domèstics produint una elevada taxa de mortalitat. Es considerava erradicada d’Europa, però va reaparèixer al 2014 a les repúbliques bàltiques, i anteriorment ja s’havia enregistrat a Geòrgia, Rússia i Ucraïna. Actualment la PPA no ha estat controlada als països afectats del nord d’Europa i s’ha expandit cap a altres àrees de l’est i el centre del continent, fins i tot en zones considerablement allunyades dels països inicialment afectats. Els cassos més rellevants i propers a Catalunya són el d’Hongria on van aparèixer focus a 200 km de les zones infectades d’Ucraïna, la República Txeca.